Σωτήρης Λουκάτος

Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής στο Τμήμα Φυσικής Σωματιδίων της IRFU και στο APC

Μετά τις σπουδές του στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο XI του Παρισιού, Orsay, εργάζεται ως ερευνητικός φυσικός στο Τμήμα Φυσικής Σωματιδίων του IRFU, CEA-Saclay.
Η έρευνά του στην πειραματική φυσική σωματιδίων, κυρίως στους επιταχυντές του CERN της Γενεύης, κάλυψε πολλούς τομείς: ιδιότητες και αλληλεπιδράσεις νετρίνων, συναρτήσεις δομής νουκλεονίων, συγκρούσεις πρωτονίων-αντιπρωτονίων και πρώτη παρατήρηση των μεσαζόντων μποζονίων W και Z, συγκρούσεις ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων στο LEP και μελέτες ακριβείας του Καθιερωμένου Προτύπου με τα λεπτόνια ταύ. Η έρευνα περιελάμβανε κατασκευή διαφορετικών τύπων μεγάλων θερμιδομέτρων και θαλάμων τροχιών, προσομοιώσεις και ανάλυση δεδομένων. Συμμετείχε στο σχεδιασμό πειραμάτων ασυμμετρίας ύλης-αντιύλης (παραβίαση CP) αναπτύσσοντας ανιχνευτές Μικρομέγας. Το ενδιαφέρον του στη συνέχεια μετατοπίστηκε στη φυσική των αστροσωματιδίων με μελέτες των κοσμικών ακτίνων: συμμετοχή στο πρόγραμμα Nestor στην Ελλάδα, ακολουθούμενη από μελέτες κοσμικών νετρίνων και σκοτεινής ύλης με το υποβρύχιο τηλεσκόπιο Antares στη νότια Γαλλία. Σήμερα ασχολείται με την κοσμολογία, στήνοντας στην Αργεντινή ένα τηλεσκόπιο για να μελετήσει την πόλωση του κοσμικού φόντου μικροκυμάτων, κατάλειπη ακτινοβολία του Big Bang.
Έχει τελέσει αναπληρωτής διευθυντής και διευθυντής στο Τμήμα Φυσικής Σωματιδίων της Irfu και στο APC – Astroparticle and Cosmology, CNRS και Πανεπιστήμιο Παρισιού και είναι μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών.

Talks