Πέτρος Μποτέας

Μηχανολόγος-Μηχανικός, Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού

Μηχανολόγος-Μηχανικός, συνταξιούχος, που έχει εργαστεί σαν ελεύθερος επαγγελματίας-μελετητής, σαν μηχανικός έρευνας σε χημική βιομηχανία, και στο δημόσιο σαν υπεύθυνος συνεργείων συντήρησης μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης. Εθελοντής στο ΜΚΙΕ είναι από το 2012.

Talks