Μιράντα Χρίστου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Μιράντα Χρίστου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα έχουν να κάνουν με θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, φύλο και ακροδεξιά. Συμμετείχε σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως: FP6 project “INCLUD-ed: Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education”, (FP6, ΙP, Integrated Project, 2006-2011) και το H2020 project “Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship” (H2020, 2015-1018). Ήταν επίσης ερευνητικός σύμβουλος στο πρόγραμμα “Integration of Female Migrant Domestic Workers” (INTI Preparatory Actions 2005, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Κέντρο Μελετών Φύλου).

Talks