Μίνα Καλμαντή

Εργοθεραπεία Β' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ ΠΓΝ ' Αττικόν

Η πρακτική της εργοθεραπείας σύμφωνα με το σύγχρονο Παράδειγμα, σε σύγχρονες δομές νοσηλείας οξέων περιστατικών , όπως η Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Διευθ.: Καθ. Ψυχιατρικής Ν.Σμυρνής) εστιάζει στη βασική έννοιά της, που είναι η χρήση του έργου ως θεραπευτικού μέσου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) σωστής πρακτικής για την ψυχική υγεία προτείνουν ότι τα επίπεδα βίας και επιθετικότητας μπορούν να μειωθούν εφόσον αυξάνεται η συμμετοχή σε δομημένα έργα.
Οι εργοθεραπεύτριες της Κλινικής κινούνται στους άξονες του ευρύτερου θεραπευτικού πλάνου για κάθε νοσηλευόμενο, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη θεραπευτική ομάδα, η οποία θέτει κοινούς στόχους και εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η κλινική πρακτική της εργοθεραπείας στην Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική οργανώνεται σε τρείς τομείς:
α) την εξατομικευμένη αξιολόγηση
β) την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση
γ) τις θεραπευτικές ομάδες.