Λίτσα Χαρίση

Εργοθεραπεία Β' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ ΠΓΝ 'Αττικόν'

Η κλινική πρακτική της εργοθεραπείας στη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝ ‘Αττικόν’ οργανώνεται σε τρείς τομείς:
α) την εξατομικευμένη αξιολόγηση,
β) την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση, και
γ) τις θεραπευτικές ομάδες.

Οι θεραπευτικές ομάδες στην εργοθεραπεία της Κλινικής:
α) Ομάδα θεραπευτικών δημιουργικών δραστηριοτήτων (δομημένων και ελεύθερων)
β) Ομάδα εκφραστικής γραφής
γ) Ομάδα συναισθηματικής έκφρασης