Δημήτρης Μαγκριώτης

Εισηγητής Σουφικής διδασκαλίας

Ο Δημήτρης Μαγκριώτης ασχολείται επαγγελματικά με τις πωλήσεις βιομηχανικού εξοπλισμού. Ήρθε σε επαφή με τον σουφισμό, έτσι όπως τον διδάσκει η Ιναγιατίγια, πριν από τριάντα χρόνια στο Λονδίνο. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Talks