Γεωργία Φέλιου

Ψυχοθεραπεύτρια, εισηγήτρια Σουφικής διδασκαλίας

Η Γεωργία Φέλιου είναι ψυχοθεραπεύτρια. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ήρθε σε επαφή με το Σουφισμό της Ιναγιατίγια στην Ελλάδα πριν δεκατρία χρόνια.

Talks