“Φωτογραφίζοντας την ατμόσφαιρα και τα γλυπτά μνημεία του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών”

Sep 18, 2022

11:00

Α' Νεκροταφείο Αθηνών

180

Φωτογραφία
“Φωτογραφίζοντας την ατμόσφαιρα και τα γλυπτά μνημεία του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών”
, με τον Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο, φωτογράφο
Ώρα και σημείο συνάντησης: 10:45, είσοδος Α’ Νεκροταφείου, Λογγίνου 3, Μετς
Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Πληροφορίες & κρατήσεις: 6979112687

Copyright 2022 All rights reserved