Sep 12, 2021

11:00

Online

90

Θεσμοί: “Εκπαίδευση και υποστήριξη στον σύγχρονο πολίτη” (Περιβάλλον – Δικαιώματα – Πολυπολυτισμικές κοινωνίες)

Θέμα:  “Σύγχρονες βιώσιμες, συμμετοχικές πόλεις

Ομιλητές:

1. Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
Θέμα: “Σύγχρονες, βιώσιμες, συμμετοχικές πόλεις”
Σε μια εποχή αλλαγών, σε μια εποχή νέων δεδομένων, η απάντηση οφείλει να είναι μία: «ναι» στις αλλαγές, «ναι» στα νέα δεδομένα.
Οι πόλεις αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει. Οι τεχνολογικές καινοτομίες, οι προσπάθειες για βιώσιμες πόλεις, εστιάζουν σε πλήθος σημείων και δεδομένων που μέχρι τώρα δεν υπολογίζαμε ή υπολογίζαμε ελάχιστα. Ο ρόλος και ο χώρος που δίνουμε στα άτομα με αναπηρία, η σχέση πράσινου – πόλεων, η διαμόρφωση χώρων για συνάντηση και κοινωνικές δράσεις, η γενικότερη μεταστροφή των πόλεων, από πόλεις – κατοικία σε πόλεις – τόπος να ζεις, αποτελούν στοιχεία που οδηγούν τις εξελίξεις και θα έπρεπε να είναι ο γνώμονας με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις. Αλλά αποφάσεις με τη συμμετοχή των πολιτών, με τοπικά δημοψηφίσματα, με έκφραση γνώμης ακόμη ηλεκτρονικά.
Η νέα πόλη απαιτεί να της δώσουμε προσοχή, να διαμορφώσουμε όρους ώστε να γίνει πιο δεκτική στους ανθρώπους, να μπορεί να φιλοξενήσει με αυτάρκεια τους πολίτες.

2. Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Θέμα: “Δικαίωμα στο περιβάλλον ως Ανθρώπινο Δικαίωμα”

3. Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων, Παθολόγος Πανεπιστημιακός
Θέμα: “Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη συμπερίληψη και ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή/και προσφύγων/μεταναστών”
Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στον ρόλο των τοπικών κοινωνιών καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα κοινωνικής συμπερίληψης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι καθοριστικός και να συμβάλει στην αναζήτηση γόνιμων και εποικοδομητικών λύσεων.
Πράγματι, στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας το άτομο αναπτύσσει ολοκληρωμένα τον κύκλο των βιοτικών του σχέσεων και εν τέλει πραγματώνει την ύπαρξή του. Στο πεδίο αυτό, δηλαδή, το άτομο εξακολουθεί να είναι «Άνθρωπος» και όχι μονάδα ενός στατιστικού πίνακα, με άλλα λόγια ο «Άνθρωπος» συνιστά το μέτρο και όχι η αριθμητική μονάδα.
Μάλιστα, μέσα στην τοπική κοινωνία τα έργα του κάθε ανθρώπου – ανεξαρτήτως εάν είναι συνηθισμένα ή όχι – είναι ορατά. Και η ορατότητα αυτή αποτελεί και το στοιχείο εκείνο που δίνει το έναυσμα για να τον διαχωρίσει ή μη από το ευρύτερο – έστω και τοπικό – σύνολο. Εξάλλου σε αυτό το πλαίσιο, καλούμαστε να άρουμε και εκείνες τις συνθήκες που τελικά οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση των «ορατών ετεροτήτων», εφόσον βέβαια, όλοι μας αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία μας ως ένα οργανικό σύνολο πολιτικού βίου με αξιακό σύστημα τον σεβασμό προς τον κάθε συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την εθνότητα δηλαδή με πιο τρέχοντες όρους, εάν στόχος μας είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, δημοκρατικής, ανοικτής κοινωνίας.
Τούτων δοθέντων, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ στα υφιστάμενα «θεσμικά εργαλεία» που διαθέτει η τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Όπως γνωρίζεται τα ΣΕΜΠ αναπτύχθησαν αρχικά με τον ν. 3852/2010 υπό διαφορετικές από ότι οι σημερινές συνθήκες, με αποτέλεσμα ο νομοθέτης με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4555/2018 να δώσει έμφαση στη συμμετοχή προσφύγων σε αυτό το συμβουλευτικό όργανο.
Αναμφίβολα, τα ΣΕΜΠ συνιστούν ένα μοναδικό «μέσο επικοινωνίας» μεταξύ των δημοτικών αρχών και των διαφορετικών κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους είναι εφικτή τόσο η καταγραφή και η διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και πρόσφυγες στις περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί, όσο και η ανάπτυξη τοπικών δράσεων για την προώθηση της ομαλής κοινωνικής ένταξης. Πρόκειται δηλαδή για έναν «γεφυροποιό μηχανισμό», που πρέπει να στηριχθεί από όλους όσοι εμπλεκόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Κατά συνέπεια, εκτιμώ ότι έστω και με τις περιορισμένες υλικές δυνατότητες που διαθέτει ένας Δήμος είναι δυνατή η ανάπτυξη πολιτικών ίσης μεταχείρισης διαμέσου των ΣΕΜΠ, οι οποίες, ως ελέχθη, δύνανται να συμβάλουν θετικά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των διαδικασιών κοινωνικής συμπερίληψης και ένταξης προσφύγων-μεταναστών. Ταυτοχρόνως, όμως, τα ΣΕΜΠ επιτελούν επιπροσθέτως έναν εξόχως σημαντικό κοινωνικό ρόλο, καθώς, διευκολύνοντας στην πράξη τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερόμενων, προάγουν στην καθημερινότητα του πολίτη μια – ιδιαιτέρως αναγκαία για την ελληνική κοινωνία – δημοκρατική αντίληψη για την λειτουργία των θεσμών.
Σας ευχαριστώ θερμά.

4. Ο Συνήγορος του πολίτη, Καθηγητής Ανδρέας Ποττάκης
Θέμα: “Μεικτές ροές προσφύγων και μεταναστών. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη”

Συντονίζουν: Γιώργος Κράλλης – Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86322891341?pwd=YUVheENCU1pWM2xDd0M5UTRBWWJ1QT09

Meeting ID: 863 2289 1341
Passcode: 221927

  • Ανδρέας Ποττάκης

  • Μωυσής Ελισάφ

  • Μαρία Γαβουνέλη

  • Δημήτρης Παπαστεργίου

Copyright 2021 All rights reserved